Zuhal'in Müzesi

5 Ağustos 2013 Pazartesi

Yunan Mitolojisi - Khaos

Khaos (χάος), evrenin yaratılışı sırasında ortaya çıkmış tanrıların ilkidir. Khaos dişidir ve o da bir bakıma kızı Nyx ve torunları kader tanrıçaları (Moirai) gibi bir kader tanrıçasıdır. Filozof Herakleitos, Khaos'u varlıkların kaynağı olarak düşünür.Topluca protogenoi diye adlandırılan bu ilk tanrılar, evreni oluşturan yeryüzü, gökyüzü, hava, deniz, karanlık, ışık, yer altı, zaman gibi bileşenlerin mitolojik temsilidirler. "Boşluk", "aralık" anlamındaki Khaos, yerle gök arasındaki boşluk, yani hava demektir. Yeryüzünü ilk çevreleyen katmandır. Ozan Hesiodos'a göre Khaos, evrenin meydana gelişi öncesinde elementlerin bir karışımıdır. Hesiodos'un Theogoniasında, Khaos'tan aşağıdaki 5 tanrının türediği söylenir: Gaia - yeryüzü; Tartaros - yer altı çukuru; Eros - aşk; Erebos - karanlık; Nyx - gece.

Hiç yorum yok: